Ürün Bilgisi

6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu gereğince, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binalar içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler Zorunlu Deprem Sigortasına tabidir.

Bu sigorta ile, depremin doğrudan neden olduğu maddi zararlar ile deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami (dev dalga) veya yer kaymasının sigortalı binalarda neden olacağı hasarlar (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, istinat duvarları, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar ve yapının benzer nitelikteki tamamlayıcı kısımlarında meydana gelenler de dahil olmak üzere), sigorta bedeline kadar Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından teminat altına alınmıştır.

Sigorta Kapsamı Dışında Kalan Binalar

Aşağıdaki sayılan binalar bu sigortanın kapsamı dışındadır.

 • 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılıKamu KonutlarıKanununa tâbi olan veya kamu hizmet binasıolarak kullanılan binalar ve bağımsız bölümler,
 • Köy nüfusuna kayıtlıve köyde sürekli oturanlarca köy yerleşik alanlarıve civarında ve mezralarda yapılan binalar,
 • Tamamıticari veya sınai amaçla kullanılan binalar,
 • Projesi bulunmayan ve mühendislik hizmeti görmemişbinalar,
 • Taşıyıcısistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde tadil edildiği veya zayıflatıldığıtespit edilen binalar,
 • Taşıyıcısistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde ilgili mevzuata ve projeye aykırıolarak inşa edilen binalar,
 • Yetkili kamu kurumlarıtarafından yıkılmasına karar verilen binalar ile mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız, harap veya metruk binalar

Teminat Dışında Kalan Haller

Aşağıdaki haller sigorta teminatının dışındadır.

 • Enkaz kaldırma masrafları, kar kaybı, iş durması, kira mahrumiyeti, alternatif ikametgah ve işyeri masrafları, mali sorumluluklar ve benzeri dolaylı zararlar,
 • Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri,
 • Ölüm dahil olmak üzere tüm bedeni zararlar,
 • Manevi tazminat talepleri,
 • Deprem ve deprem sonucu oluşan yangın, infilak, tsunami veya yer kaymasının dışında kalan hasarlar,
 • Belirli bir deprem hadisesine bağlı olmaksızın binanın kendi kusur ve özellikleri nedeniyle zamanla oluşan zararlar.

Bilmenizde Fayda Var!

 • DASK 17 Ağustos 1999 Büyük Marmara Depremi sonrası kurulmuştur.
 • Kurulduğu günden beri 14.370 ev için 48 Milyon TL hasar ödemesi yapmıştır.
 • Türkiye’nin %95’i deprem riski altındadır.
 • Zorunlu Deprem Sigortası’nın süresi 1 yıldır ve her yılın sonunda yenilenmesi gerekir.
 • Süresi biten poliçenizi yenilediğinizde %20 indirim kazanırsınız.
 • Zorunlu Deprem Sigortanız olmadan hiçbir tapu, elektrik, su aboneliği işlemi yaptıramazsınız.

 

Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS) Tanım ve Kapsamı için buraya tıklayın!

Teminatlar

Zorunlu Deprem Sigortası DASK, aşağıda belirtilen tüm maddi zararları karşılamaktadır.

 • Depremin neden olacağı maddi zararlar
 • Deprem sonucu yangının neden olacağı maddi zararlar
 • Deprem sonucu infilakın neden olacağı maddi zararlar
 • Deprem sonucu tsunaminin neden olacağı maddi zararlar
 • Deprem sonucu yer kaymasının neden olacağı maddi zararlar
 • Sigortalı binada doğrudan neden olacağı maddi zararlar (Temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, merdivenler, sahanlıklar, koridorlar ve bacalar)

Sizi Arayalım