TANIMLAR VE KOŞULLAR

Bu internet sitesine girmeniz veya bu internet sitesindeki herhangi bir bilgiyi kullanmanız aşağıdaki koşulları ve hükümleri kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

Bu internet sitesinin kullanımından doğan ve doğacak her türlü zarar ve/veya kayıplardan dolayı Işıl Ateş MDA Sigorta Acenteliği (bundan böyle kısaca “MDA Sigorta” olarak anılacaktır), yöneticileri, çalışanları, bu sitede yer alan bilgileri hazırlayan kişilerin ve MDA Sigorta’nın yetkilendirdiği kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

MDA Sigorta bu yasal uyarıda yer alan tüm koşulları ve hükümleri önceden bir ihbara gerek kalmaksızın değiştirme ve güncelleme hakkına haizdir.

BİLGİLENDİRME VE FERAGAT

Bu internet sitesi bilgilendirme amacıyla iyi niyetle hazırlanmıştır. Bu internet sitesinde yer alan her türlü bilgi genel nitelikte olup, doğruluğu, eksiksiz olması, güvenilirliği, yeterliliği ve güncelliği hiçbir surette MDA Sigorta tarafından garanti ve taahhüt edilmemektedir.

MDA Sigorta hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman söz konusu bilgileri değiştirebilir, düzeltebilir ve/veya çıkarabilir.

Bu internet sitesine erişim ve sitede yer alan bilgilerin gerek doğrudan gerekse dolaylı kullanımından kaynaklanan doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl her türlü zarardan her ne nam altında olursa olsun MDA Sigorta, yöneticileri, çalışanları, bu sitede yer alan bilgileri hazırlayan kişiler ve MDA Sigorta’nın yetkilendirdiği kişi ve kuruluşlar sorumlu tutulamaz.

FİKRİ MÜLKİYET

Bu internet sitesinde yer alan, bunları içeren ama bunlarla sınırlı olmayan, tüm sayfalar, fotoğraflar, dizaynlar, resimler gibi malzemeler ve bilgilere ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları MDA Sigorta’ya ait ve ilgili kanunlarca korunmakta olup, bu malzemeler ve bilgiler izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez.

Bu internet sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

Bu internet sitesindeki bilgileri herhangi bir ticari ve çıkar amacı olmadan kişisel bilgi edinmek amacıyla kullanabilir, indirebilir, kopyalayabilir ve yazdırabilirsiniz ya da herhangi bir ticari ve çıkar amacı olmadan üçüncü şahıslara sadece kişisel bilgilendirilmeleri amacıyla bu bilgilerin MDA Sigorta internet sitesinden temin edildiğini ve burada yer alan tüm koşul ve hükümlere bağlı olduklarını belirtmek şartıyla verebilir ve gönderebilirsiniz.

Bu internet sitesinde yer alan herhangi bir bilgiyi, herhangi bir şekilde tahrif etmek, her türlü cezai ve hukuki takibata neden olacaktır.

YETKİLİ MAHKEME

Bu internet sitesinin kullanımından doğan ve/veya yasal uyarıda yer alan koşul ve hükümlere ilişkin ve/veya bu internet sitesi ile bağlantılı olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda Türkçe Yasal Uyarı metni esas olup, İstanbul Mahkemeleri ve İcra ve İflas Daireleri yetkilidir.

Bu yayın, MDA Sigorta’nın izni olmadan kopyalanamaz, dağıtılamaz, ticari bir amaçla kaynak gösterilmek suretiyle kullanılamaz ve hiçbir format altında bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. © 2016-2017 MDA Sigorta