• Kritik hastalıklar sebebiyle maddi ve manevi olarak sıkıntılı geçen dönemlerde Kritik Hastalık Sigortası’nın sunduğu maddi destekten faydalanabilirsiniz. Ürünümüzün sağladığı yaşam kaybı teminatıyla, sevdiklerinizin kendilerini tam olarak güvende hissetmelerine de olanak tanırsınız. Kritik Hastalık Sigortası, bir sağlık sigortası değildir. Bu sigorta kapsamında sağlık giderleriniz oluştukça değil, tek seferde toplu olarak yaptığımız ödemeden faydalanabilirsiniz. 18-60 yaş arasında ve sağlıklıysanız, Tam Kapsamlı Kritik Hastalık Sigortası'ndan faydalanabilirsiniz. Sigorta süresi 1 yıldır. Ürün kritik hastalık ve yaşam kaybı teminatlarını içerir.Kritik hastalık ve yaşam kaybı teminat tutarlarını sigorta başlangıç tarihinde siz belirlersiniz. (Kritik hastalık teminatı, yaşam kaybı teminatının yarısına eşittir.) ​Kanser, kalp krizi (myokard enfarktüsü), ameliyatı gerçekleştirilmiş koroner arter by-pass cerrahisi, ameliyatı gerçekleştirilmiş kalp kapakçığı cerrahisi, inme, böbrek yetmezliği, ameliyatı gerçekleştirilmiş organ nakli, MS-multiple skleroz, körlük, paralizi, ameliyatı gerçekleştirilmiş aort greftleme cerrahisi, uzuv kaybı, koma, işitme kaybı, iyi huylu beyin tümörleri, kan transfüzyonu yolu ile HIV, Parkinson, konuşma kaybı, motor nöron hastalığı, kardiyomiyopati ve aplastik anemi ürünümüz kapsamındadır. Kritik hastalığa yakalanma durumunda başlangıçta belirlediğiniz teminat tutarını öderiz. Sigorta süresi içinde yaşam kaybı durumunda, belirlediğiniz yaşam kaybı teminat tutarını sevdiklerinize öderiz. Sigorta süresi içerisinde kritik hastalığa yakalanıp kritik hastalık teminatını almış olmanız durumunda; yaşam kaybı gerçekleştiğinde, yaşam kaybı ve kritik hastalık teminatı arasındaki farkı sevdiklerinize öderiz.

 • Aylık Örnek Prim Tablosu*
  Teminat Yaş
  Yaşam Kaybı Kritik Hastalık 30 35 40 45 50 55
  20.000 TL 10.000 TL 9 TL 12 TL 19 TL 30 TL 45 TL 68 TL
  50.000 TL 25.000 TL 23 TL 30 TL 48 TL 74 TL 113 TL 170 TL
  100.000 TL 50.000 TL 45 TL 61 TL 95 TL 149 TL 226 TL 339 TL
  * Erkek müşterilerimiz için geçerli, yaklaşık prim tutarlarıdır.
 • Teminat Altına Alınan Hastalık ve Ameliyatlar

  • Ameliyatı Gerçekleştirilmiş Aort Greftleme Cerrahisi
  • Ameliyatı Gerçekleştirilmiş Kalp Kapakçığı Cerrahisi
  • Ameliyatı Gerçekleştirilmiş Koroner By-Pass Cerrahisi
  • Ameliyatı Gerçekleştirilmiş Organ Nakli
  • Aplastik Anemi
  • Böbrek Yetmezliği
  • İnme
  • İşitme Kaybı
  • İyi Huylu Beyin Tümörleri
  • Kalp Krizi (Myokard Enfarktüsü)
  • Uzuv Kaybı
  • Kan Transfüzyonu yoluyla HIV
  • Kanser
  • Kardiyomiyopati
  • Koma
  • Konuşma Kaybı
  • Körlük
  • Motor Nöron Hastalığı
  • MS (Multipl Skleroz)
  • Paralizi
  • Parkinson