İş Yeri Sigortaları

Ürün Bilgisi

Teminatlar

Yangın, Deprem, Hırsızlık, Yangın Mali Sorumluluğu, Cam Kırılması, Sel-Su Baskını, Kötü Niyetli Hareketler ve Terör, Ek Teminatlar (Dahili su, kara, deniz, hava taşıtları çarpması, duman, kar ağırlığı, yer kayması), Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk Emniyeti Suistimal, İşveren Sorumluluk, Taşınan Para, Ferdi Kaza, Enkaz Kaldırma, Elektronik Cihaz Sigortası, Makine Kırılması Sigortası, Alternatif İşyeri Değişiklik Masrafları, Geçici Adres Nakli, Kira Kaybı

Sıkça Sorulan Sorular

Ferdi Kaza sigortasının kapsamı nedir?

Bu sigorta ile poliçede belirtilen şartlar dahilinde sigortalıyı, sigorta süresi içinde maruz kalacağı kazaların sonuçlarına karşı teminat altına alır.

Bu poliçedeki kaza tabirinden maksat ani ve harici bir olay sonucunda sigortalının iradesi dışında ölmesi veya bedeni bir arızaya maruz kalmasıdır.

Ferdi Kaza Sigortası Hangi Teminatları Kapsar?

Verilen ve verilmeyen teminatların poliçenin ön yüzünde belirtilmesi kaydıyla, aşağıda belirtilen vefat ve daimi maluliyet teminatlarına ek olarak, gündelik tazminat ve tedavi masrafları teminatlarının biri veya her ikisi verilebilir.

 • Vefat Teminatı
  Poliçede temin edilen bir kaza, sigortalının derhal ya da kaza tarihinden itibaren bir sene zarfında vefatına sebebiyet verdiği takdirde, sigorta bedeli poliçede gösterilen menfaattarlara yoksa kanuni hak sahiplerine ödenir.
 • Daimi Maluliyet Teminatı
  Poliçede temin edilen bir kaza, sigortalının derhal ya da kaza tarihinden itibaren iki sene zarfında daimi surette maluliyetine sebebiyet verdiği takdirde, tıbbi tedavinin sona ermesini ve daimi maluliyetin kat’i surette tespitini müteakip, daimi maluliyet sigorta bedeli poliçede yer alan oranlar dahilinde, sigortalıya ödenir.
 • Gündelik Tazminat
  Sigortalı, kaza neticesinde geçici çalışamayacak duruma düşerse, kendisine poliçede yazılı gündelik tazminat ödenir. Bu tazminat, tıbbi tedavinin başladığı günden, sigortalının iyileşerek çalışabilecek duruma geldiği güne kadar ödenir ve bu süre 200 günü geçmez.
 • Tedavi Masrafları Teminatı
  Tedavi masraflarının da sigorta teminatına dahil olduğu poliçede ayrıca belirtilmesi şartı ile sigortacı, kaza gününden itibaren bir sene zarfında belirtilen tedavi masraflarını poliçede teminat için tesbit olunan tutara kadar öder.

Ferdi Kaza sigortasının coğrafi sınırı nedir?

Bu sigorta teminatı Türkiye sınırları dışında da geçerlidir.

Deprem, Ferdi Kaza sigortasına dahil midir?

Deprem, sel, yanardağ püskürmesi ve yer kayması halleri, sigortadan hariçtir. Ancak ek sözleşme ile teminat kapsamına alınabilir.

Ferdi Kaza sigorta bedeli nasıl belirlenir?

Ferdi kaza sigorta bedeli, sigortalının yaş ve meslek gibi özellikleri göz önünde tutularak belli esaslar dahilinde belirlenir. Poliçe gereğince ödenecek tazminatın miktarı, önceden taraflar arasında uzlaşma sağlanarak tespit olunur.

Sizi Arayalım
  Varsa mevcut veya eski iş yeri poliçelerinizi işlemleri hızlandırması için buradan gönderebilirsiniz.